Starup juni 2013

Kære trænere

Som følge af nogle uheldige situationer med nogle af vores spillere i forårs sæsonen, har vi fra fodboldudvalget valgt at lave et kodeks for klubben, med henblik på at undgå lignende situationer en anden gang.

Dog skal det pointeres at vi som klub ikke kan tillade os at skældne mellem spillernes kompetence, hudfarve, tro mv. idet klubben skal være et sted, hvor alle føler sig velkomne og ikke bliver set ned på. Vi skal som klub prøve på at holde på de spillere vi har, så klubben ikke går hen og forsvinder.
Endvidere har vi taget et forslag fra DBU etiske kodeks til forældre som de vil få udleveret.

Fodboldudvalget har valgt at de årgange hvor der er for få spillere til at stille et hold, rykker op til årgangen over, for derved at holde på spillere der måtte ønske at spille fodbold, men som er i den uheldige situation at der ikke er nok spillere. Vi vil derfor opfordre jer trænere til at hjælpe klubben med at holde på de få spillere som vi har udsigt til at have de mange kommende år. Som klub vil det endvidere have en økonomisk betydning idet, vi får et tilskud fra kommunen til ungdom, dette er med til at kunne holde kontingentet nede i acceptabelt niveau.

Endvidere har vi fået lavet en mail adresse for klubben, som vi håber i vil tilføje når i tilmelder et hold ved DGI, idet vi ellers ikke altid for de relevante oplysninger herfra fx kamp ændringer mv. starupif@gmail.com

Vi håber på jer træneres forståelse for de valg vi i udvalget har truffet.


GOD OPFØRSEL FOR TRÆNERE:

Som træner fremstår man som en rollemodel for mange mennesker og derfor er god opførsel specielt vigtig.
Træneren er en nøgleperson med hensyn til at forme holdninger og værdier hos de udøvere og hold, han eller hun har ansvaret for.
De følgende normer henviser til handlinger og holdninger, der kendetegner den gode træner:
 1. Behandl alle udøvere individuelt og på hans/hendes præmisser!
 2. Sørg for, at træning og konkurrencer er passende i forhold til udøverens alder, erfaring, talent og modenhed!
 3. Overhold idrættens regler og normer for fair play i din idrætsgren! Vær opmærksom på din betydning som rollemodel!
 4. Respektér de afgørelser, som er truffet af dommere og andre officials!
 5. Vær fair, omsorgsfuld og ærlig over for udøveren!
 6. Prioritér altid dine udøveres helbred og undgå, at de udsættes for unødvendige helbredsrisici!
 7. Vis interesse og omsorg for syge og skadede udøvere!
 8. Søg samarbejde med andre trænere og specialister, hvor det tjener udøveren!
 9. Acceptér aldrig truende og voldelig adfærd!
 10. Undgå enhver seksuel tilnærmelse af og intim kontakt med udøverne!
 11. Vær aktiv modstander af misbrug af doping og illegale rusmidler!
 12. Behandl alle udøvere ligeværdigt - uafhængigt af køn, race, etnisk, politisk og religiøst tilhørsforhold samt seksuel orientering!
 13. Alle spillere bør så vidt spille lige meget i en kamp – dette er specielt vigitg i ungdom, for at spilleren bibeholder interessen for spillet.

GOD OPFØRSEL FOR FORÆLDRE:


Forældre spiller en vigtig rolle i børns idræt. Det er vigtigt at opmuntre børn til at opføre sig ordentlig - samtidig med at man selv gør det fra sidelinjen som tilskuer.
 1. Husk, at dit barn deltager for at glæde sig selv og ikke dig!
 2. Tilskynd kun dit barn til at deltage, tving det ikke!
 3. Tilskynd dit barn til at spille eller udøve sin idræt efter reglerne og til at løse konflikter uden fjendtlighed eller vold!
 4. Støt og opmunter alle børn og unge i træning og konkurrence - ikke bare dine egne!
 5. Vær positiv både i modgang og medgang!
 6. Latterliggør aldrig et barn og råb ikke ad det, hvis det har begået en fejl!
 7. Husk, at børn og unge lærer bedst med/gennem eksempler. Værdsæt altid godt spil og gode præstationer fra alle børn og unge!
 8. Respektér dommeres og officials’ afgørelser og lær børn og unge at gøre det samme!
 9. Værdsæt frivillige trænere, ledere og officials. Uden dem kunne dit barn ikke deltage i nogen kamp/konkurrence!
 10. Respektér ethvert barns rettigheder og værdighed - uafhængigt af køn, race, etnisk og religiøst tilhørsforhold!
Senest opdateret d. 20-08-2013