Informationsbrev til forældre


Fodboldudvalget ønsker at forældrene skal involveres mere i træningen. Derfor har vi valgt disse opgaver som I som forældre bedes hjælpe træneren med – idet tanken er at træneren skal kunne koncentrere sig fuldt ud omkring træning mv.

1)  Tøjvask


2)  Sørger for hvem der kører ifb. udenbys kampe.


3)  evt. assistent i forbindelse med træning, hvis træner ønsker dette.


Endvidere vil vi gerne opfordre forældrene til disse gode vaner:
-  Spørg, hvad der skete til træning og deltag gerne under den.
-  Spørg, hvad der skete i kampen – og ikke kun resultatet
-  Sørg for det nødvendige og sunde udstyr – overdriv ikke
-  Husk – det er dit barn, der spiller fodbold i en klub – ikke dig
-  Vær derfor afklaret mht. ambitioner og klubben holdninger
-  VIS hensyn over for alle børn, trænere, kampledere, forældre og klubber
-  Undgå intriger og løs konflikter som alle er bedstetjent med på lang sigt


-  Er du utilfreds eller uforstående, så henvend dig til
o  Den rette person,
o  På det rette tidspunkt og ikke foran dit barn,
o  På den rette måde

-  Bidrag og gør din indflydelse gældende f.eks. til
o  Træning
o  Forældremøder
o  Generelforsamling
o  Klubarrangementer.

10 ønsker til forældredeltagelse:
1)    vis engagement – vær til stede
2)    mød til tiden/før start
3)    vær nygerrig
4)    vær optimist
5)    vis hensyn
6)    deltag aktiv med situationsfornemmelse
7)    slip anerkendelsen løs – gælder alle spillere
8)    deltag lyttende og med klare aftaler
9)    bidrag
10)  brug din fantasi og dine ressourcer hensigtsmæssigt

Vi håber hermed at kunne inddrage Jer forældre mere i klubbens arbejde samt Jeres barn fodboldverden.
Senest opdateret d. 20-08-2013